Spoorlijn Eindhoven-Weert | Lezing

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de spoorlijn Eindhoven – Weert in 2013 heb ik een onderzoek gedaan naar de totstandkoming en aanleg van die spoorlijn en de aanleg en inrichting van de Stationsstraat die er toen noodzakelijker-wijs moest komen om een verbinding te krijgen met de kom van Geldrop.

Tijdens de lezing wordt de moeizame totstandkoming van de spoorlijn behandeld evenals de aanleg en de feestelijke opening op 30 oktober 1913. Hiervoor heeft de gemeente Geldrop zich in de 19e eeuw vanaf de beginjaren 60 ruim 40 jaar ingezet. Voor de 16 textielbedrijven in Geldrop, die voor het vervoer van goederen afhankelijk waren van het kanaal was het zelfs, ter overleving, een nood-zaak aangesloten te worden op het spoorwegennet. Goederen vanuit Weert moesten via Roermond-Venlo en Eindhoven een omweg van 70 km maken om de havens van Rotterdam en Vlissingen te kunnen bereiken. Ook voor Zuid-Limburg, met zijn kolenmijnen, cementindustrie en keramiek, was de spoorlijn econo- misch zeer gewenst. Opening spoorlijn te Geldrop 30 okt. 1913

Waarom kregen Tilburg, Eindhoven en Helmond in de 60-er jaren van de 19e eeuw wel een spoorwegstation en Geldrop niet”, vroeg de gemeente Geldrop zich af.
In 1904 werd de goedkeuring verleend. Uitvoerig wordt ingegaan op de aanleg van de spoorlijn en de bouw van de diverse stations. Het station Geldrop kwam midden in de landerijen te liggen. Daardoor moest een verbindingsweg worden aan-
gelegd met de kom van Geldrop. Zicht op de Stationsstraat vanaf ‘t perron. Ook op deze noodzakelijke aanleg en inrichting met fraaie fabrikantenwoningen, waaronder de voormalige woning van de ouders van oud-premier Van Agt, twee scholen en een klooster wordt uitvoerig ingegaan evenals op de veranderingen in de laatste decennia (hoek Heggestraat/ Stationsstraat, Den Hoppenhof, Nazarethschool, etc.). Het werd, en is nog steeds, de mooiste straat van Geldrop!
Andre Josiassen (juli 2019)


Power Point Presentatie – duur lezing ca. 2 x 40 min
Tel.nr. 040-2856370 E-mail: ajosiassen@onsbrabantnet.nl

Wanneer

  • Donderdag 21 maart 2024 14.00 - 15.30 uur

Prijzen

  • Gratis