Bogardeind

De meisjesschool in Geldrop werd in 1926 overgenomen door de zusters van het Liefdegesticht. Een jaar later werd de school met een verdieping verhoogd. In 1856 richtte de pastorie op de Kleine Heuvel het liefdegesticht van de Congregatie van de Zusters van liefde uit Schijndel op. Het gesticht kwam te liggen aan het Bogardeind. Hier openden zes zusters een bewaarschool (kleuterschool). Zij legden zich ook toe op de verzorging van ouderen.

Zusters van liefde

Vanaf toen bevond zich beneden een bewaarschool en op de bovenverdieping de naaischool (modevakschool) voor de meisjes. In 1927 werd het Sint Annagesticht zelfstandig en in 1931 werd door de samenwerking tussen zuster Juliana van der Heijden, de overste van het St. Annagesticht, en de Geldropse huisarts F. van Kimmenade het St. Anna ziekenhuis opgericht.

‘De rode cirkel’

In 1926 vestigde F. van Kimmenade zich in Geldrop. Van Kimmenade was pas afgestudeerd als arts en maakte deel uit van de groep 'De Rode Cirkel'. Deze groep had tot doel om de gezondheidszorg en sociale omstandigheden  waarin boeren en textielarbeiders in die tijd leefden te verbeteren. Daarnaast ontbrak het in Geldrop aan preventieve gezondheidszorg. Vrijwel de enige vorm van zorg werd verleend door de zusters van Schijndel. 

Armenhuisjes

Eind 19e eeuw werd de textielnijverheid en de landbouw steeds meer beïnvloed door de economische ontwikkelingen in de wereld. De periode 1895 tot 1914 was vrij gunstig voor Geldropse bedrijven, met uitzondering van het jaar 1907. Toen in 1929 in Amerika de crisis uitbrak, had dit ook consequenties voor Europa. Elk land probeerde zoveel mogelijk eigen bedrijven te beschermen, met het gevolg dat de export werd bemoeilijkt. Daar kwam nog bij dat de gulden pas in 1936 devalueerde.

Loon van een wever

In 1870 moest een wever in de fabriek 12 –13 uur per dag werken (6 dagen). In 1890 bleef de 6-daagse werkweek, maar werd de werktijd verminderd tot 10,5 uur per dag. Tussen 12 -12.30 uur mocht gegeten worden, mits het werk daar niet onder leed. Het loon van een wever lag tussen: de f 6.50 – f 7.00 per week.

Firma van Agt

Vanaf 1876 werd de firma Van den Nieuwenhuyzen & Van Stratum gerekend tot het 6e grootste textielbedrijf in Geldrop. In 1882 nam Wilhelmus van den Heuvel de fabriek over, die er de firma W. van den Heuvel & Co startte. In 1892 ging Wilhelmus samenwerken met onder andere Petrus van Besouw en werd de naam veranderd in ‘Van Besouw & Cie’. De woning die nu bekend staat als Villa van Agt was van de textielfabrikant A. vd Heuvel, gebouwd eind 19e eeuw.

Zeildoek & strozakken

In 1918 nam de firma Gebroeders Van Agt de witte villa en de fabrieksgebouwen over. Het bedrijf werd in 1923 getroffen door de crisis. Het Geldropse bedrijf kon worden gered. Naast linnen stoffen werden ook wollen en katoen stoffen gefabriceerd, Vlak voor de oorlog, maakte het bedrijf een bloeitijd mee, omdat in opdracht van het Ministerie van 0orlog zeildoek en strozakken werden gemaakt voor het Nederlandse leger.

Laarstraat

Op 15 juni 1917 werd in een advertentie gemeld dat een ‘terrein liggende in de Laarstraat door de verenigde Bakkers is aangekocht. Later vond daar de   bouw plaats van de ‘De Electrische Broodfabriek Geldrop’. De heer Van der Sanden die al een klein weverijtje bezat in Tongelre, verhuisde in 1945 naar dit pand en begon er een katoenweverij. 

 • Verleden verweven in heden - Bogardeind

  Ruim 60 jaar geleden, om precies te zijn 1956, stond er de optocht klaar voor de viering van 100 jaar St. Anna.

 • Verleden verweven in heden - Bogardeind

  Het Bogardeind is in 2017 heringericht. Nieuw zijn ook de naaldjes, een subtiele verwijzing naar ons textielverleden.

 • Verleden verweven in heden - Bogardeind

  Hier stond rond 1900 het bedrijf Van Besouw & Cie. Dit bedrijf had in 1897, op zijn hoogtepunt 70 mensen in dienst, maar dit aantal zakte in tot 15, toen het in 1920 werd overgenomen door de Eindhovense stoomlinnenweverij Fa. Gebr. Van Agt die tot 1985 heeft bestaanen.

 • Verleden verweven in heden - Bogardeind

  Woningbouwproject De Weverij is begin 2018 opgeleverd.