Oprichting Boerenleenbank Geldrop

Welvaart wordt geweven

De huidige Rabobank Geldrop-Heeze-Sterksel  was de eerste Boerenleenbank in Nederland (1).

Kort na de oprichting van de Boerenbond in 1896 had pater Van den Elsen het advies gegeven om zo snel mogelijk te komen tot het instellen van krediet- en spaarbanken. Voor Van den Elsen was de oprichting niet alleen noodzakelijk om de boeren uit de handen van de geldwoekeraars te houden, maar tevens als godsdienstig en zedelijk doel, omdat het 'spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid' bevorderde. Hij wist door middel van lezingen de boeren voor zijn doel te winnen. Op 14 maart 1897 hield hij in Geldrop een lezing over het nut van de leenbanken.

Om de gegoede landbouwers te winnen voor dit doel, waren er voor elke lening twee solide borgen noodzakelijk en moest er een onverdeelbaar reservefonds worden gevormd, bovendien zou het bestuur uit de aanzienlijken van het dorp worden samengesteld.

Reeds op een vergadering van de Geldropse Boerenbond op 14 juni 1896 werd besloten om een spaar- en voorschotbank op te richten. Daarmee had Geldrop de eerste, zij het dan niet officiële, Boerenleenbank. Vlak voor de oprichting van de Boerenbond waren er al contacten ontstaan tussen Vincent van den Heuvel en pater Van den Elsen. Met de ondertekening van de statuten door pastoor Aertnijs, burgemeester C.J. Ter Borgh, de fabrikanten J. Schellens, Vincent van den Heuvel en P. van Besouw, gemeentesecretaris P. van Vorst, aannemer L. van Gaal, notaris H. van de Voort, hoofd der school F. Tijssen en de landbouwers J. van Happen, Th. van Happen, J. Toonders en P. van Goor had Geldrop als eerste een officiële Boerenleenbank.

Ruim 80 jaar later bereikte de Rabobank een balanstotaal van 100 miljoen gulden

Op 20 juni 1979 werd bekend gemaakt dat de toenmalige burgemeester L.M.J. van Erp het lang verwachte beeld De Wever mocht onthullen.

Dit beeld werd mogelijk gemaakt door de Rabobank, omdat zij in die periode een balanstotaal van 100 miljoen gulden had mogen boeken. Concreet hield dat in dat de bevolking van Geldrop voor dat respectabele bedrag aan spaarsommen, tegoeden op salarisrekeningen, deposito’s en rekening-courant aan de bank had toevertrouwd. Voor de Rabobank was het bereiken van deze financiële mijlpaal aanleiding genoeg om een bijdrage te leveren aan de verfraaiing van het dorpscentrum.

De keuze viel toen op een bronzen beeld van een handwever. Daarmee werd tegelijk een eerbewijs opgericht voor een ambachtsman die van oudsher een grote rol heeft gespeeld in de nijverheid van Geldrop.

Het heeft Ruud Ringers veel studie gekost alvorens het definitieve ontwerp in brons kon worden gegoten. Ringers bestuurde uitvoerig “de Wevers” op de schilderijen van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh en bracht verscheidene bezoeken aan het textielmuseum te Tilburg. Daar kreeg hij een goede indruk van de oude handweverij die in het oude Geldrop lange tijd een belangrijke economische rol heeft gespeeld. Het kunstwerk is te vinden in de korte kerkstraat.