Textiel in Mierlo: De Haes

In 1916 kochten de gebroeders De Haes grond aan de brugstraat in Mierlo, om hier een weverij te bouwen. In datzelfde jaar ging de productie al van start.

Ignatius de Haes was de oprichter van de Eindhovense Katoenmaatschappij aan de Dommelstraat te Eindhoven. Na zijn dood in 1904 namen de kinderen van Ignatius het bedrijf over. Door de grote drukte en vraag naar producten van het bedrijf werd er eerst in 1915 een aanvang gemaakt om in Mierlo een bedrijf op te richten. De moeilijke oorlog- en crisisjaren (1914-1918) brachten de nodige problemen met zich mee. De firmanten zochten het nu korter bij huis. Omdat er een zeer groot tekort was aan vrouwelijke werknemers werd er beraadslaagd. Men wist zich te herinneren dat er in Mierlo vanouds veel bontwevers waren die al eerder voor het bedrijf hadden gewerkt. De directie wist van de grote gezinnen en gokte erop dat ze veel vrouwelijke arbeiders kon aantrekken.

Voorzichtig en bang dat de nieuwbouw en werving van personeel ten koste zou gaan van de Fa. Swinkels waarschuwden ze het management van de Haes dat er met het Mierlose werkvolk niets was aan te vangen. Ze moesten het om die reden maar af laten weten. Maar de gebroeders legden het advies naast zich neer en gingen verder met oriëntatie in Mierlo.

De gebroeders De Haes kochten op 20 maart 1916 grond aan de Brugstraat. Tegelijkertijd vroegen ze aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mierlo om een vergunning te verlenen tot oprichting van een machinale weverij. De vergunning werd verleend op 29 april 1916 op voorwaarde dat de inrichting vóór 19 oktober 1916 werd voltooid en in werking werd gesteld. Het was dus een hele klus om in een half jaar tijd een fabriek te bouwen en tegelijkertijd in bedrijf te stellen!