Interview Adri Geerts en Marc Jeucken

Villagemarketing van start: het is tijd voor Geldrop-Mierlo!

Geldrop-Mierlo is een comfortabele gemeente, dat weten we, maar het mag weleens duidelijk gezegd worden. Daarom besloot de gemeenteraad om de komende vier jaar veel geld uit te trekken voor villagemarketing. Geen halve maatregel, maar ‘garen op de klos’ om haar inwoners en de regio bewust te maken van de kracht van Geldrop-Mierlo. Een stevig geluid zoals de fabrieksfluit ooit iedereen in de textieldorpen wakker blies: kom, zie en beleef wat we hier met zijn allen te bieden hebben. 

Kracht van verbinding

Marc Jeucken heeft als wethouder villagemarketing in de portefeuille: ‘De noodzaak om het merk Geldrop-Mierlo in de markt te zetten voelden we als gemeente steeds sterker; we maken er de komende vier jaar dus flink werk van. Geldrop-Mierlo heeft veel te bieden en verbindt als een stevig weefsel de omringende gemeenten en haar mensen: er lopen veel lijntjes richting Geldrop-Mierlo en vanuit het dorp is er veel beweging naar de regio. Dat verbindende is de afgelopen twee jaar in ons dorp sterk verbeeld in het thema ‘verweven’. Dit thema zit in ons DNA; we hoefden niet te zoeken naar iets typisch onderscheidends, we hebben het gegeven gewoon opgepakt. Geldrop-Mierlo heeft een rijke textielgeschiedenis die bepalend is voor het dorp en daar zijn we trots op. Het verbond de mensen en verbindt nu in de textiele uitingen in het dorp. Geldrop heeft een mooie positie tussen Eindhoven en Helmond, ligt in stedelijk gebied in de Brainportregio, is goed bereikbaar en de prachtige natuur ligt om de hoek. De omgeving zal Geldrop-Mierlo gaan herkennen als verbindend dorp met de wortels in de textiel en de inwoners weten bewuster ‘dit is Geldrop-Mierlo, daar woon ik en daar ben ik trots op’. Het is tijd dat dat luid wordt verteld en de stichting Villagemarketing kreeg de opdracht om dat te doen. 

Adri Geerts (oud-directeur van de Rabobank en voorzitter van Gemini, ondernemersplatform van Geldrop-Mierlo) is bestuursvoorzitter van de stichting: ik vind het stoer dat de gemeente ervoor kiest om villagemarketing in een stichting onder te brengen en daar veel geld voor vrij te maken. Ze geeft daarmee mandaat aan een club mensen van binnen en buiten de gemeente. Eigenlijk ieder op grond van inbreng op kennis of netwerk. Villagemarketing is een serieuze klus waar ik graag met het stichtingsbestuur de schouders onder zet. De officiële term is natuurlijk Citymarketing, maar Ik noem het liever Villagemarketing: Geldrop-Mierlo heeft een dorps karakter en is geen stad.

Marc: De gemeente heeft in een visienota aangegeven in welke richting ze denkt als het gaat om het krachtig neerzetten van ons dorp. Ze zorgt voor voldoende geld om dat mogelijk te maken, maar verder laat ze Villagemarketing los en geeft ze de stichting alle ruimte om het voor elkaar te krijgen.

Adri: wij werken zelfstandig, maar de gemeente en de stichting gaan elkaar niet uit het oog verliezen. We zullen regelmatig toetsen of we in de goede richting werken. Die richting heeft te maken met textiel, maar het is veel breder dan dat. Het verweven, verbindende karakter is voelbaar in de grote thema’s wonen, werken, horeca en recreatie. Geldrop-Mierlo is een sterk weefwerk dat zich naar de omgeving uitstrekt. Dat is onze kracht. Om daar de spot op te richten zetten we met de middelen die we krijgen professionals in. Het bestuur zelf werkt vrijwillig als vriend van Geldrop-Mierlo, dus onbetaald en met hart en ziel voor het belang van het dorp. Dat is onze motivatie. Het bestuur bestaat uit mensen uit Geldrop, Mierlo en daarbuiten, met een brede expertise. We maken een plan van aanpak en trekken vervolgens marketeers en projectmanagers aan om het uit te voeren. Daarnaast zal village-marketing het beschikbare geld gebruiken voor het maken en mogelijk maken van communicatiemiddelen, mogelijk een website, brochures, of iets in de openbare ruimte. Het hoeft allemaal niet duur te zijn, men moet gewoon de weg weten en vanzelf in Geldrop-Mierlo uitkomen. Het precieze plan van aanpak wordt vanaf nu geschreven. Het is niet primair de bedoeling om extra evenementen te organiseren, want er gebeuren al veel mooie dingen in Geldrop-Mierlo. Villagemarketing gaat wel verbinding hiertussen en met de omgeving stimuleren en met  geld ondersteunen. Dat is nodig om samen krachtig onder hetzelfde ‘merk’ op te trekken. 

Adri: ik zou willen dat de regio straks het begrip Geldrop-Mierlo herkent; dat men bewust hierheen komt om te recreëren, te ondernemen of te wonen. Het zal zich straks uiten in meer activiteit op allerlei gebied. We gaan de meest moderne manieren van communiceren gebruiken om luid te laten horen dat het tijd is voor Geldrop-Mierlo.