Jaaroverzicht en jaarrekening Villagemarketing

Nadat Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo in december 2018 formeel was opgericht en de bestuurssamenstelling bekend werd, zijn de werkzaamheden opgepakt.

De Stichting heeft in samenspraak met de gemeente de ambitie bepaald. De ambitie om Geldrop-Mierlo zowel binnen de eigen gemeente als in de regio een veel krachtiger imago te geven. Dit is vastgelegd in een Beleidsplan en een Dienstverleningsovereenkomst en het bijbehorende budget is aan de stichting ter beschikking gesteld.

Het bestuur kent een brede samenstelling. Via de bestuursleden is er een goede aansluiting bij cultuur, horeca, toerisme, de musea en de ondernemers. Hiermee maken we brede samenwerking makkelijk en kunnen we samen optrekken om al het mooie van Geldrop-Mierlo bekendheid te geven.

Al spoedig hebben we onze marketeer kunnen contracteren. Hij is ongeveer 20 uur per week werkzaam voor Geldrop-Mierlo. Robin Boom werkt het beleidsplan uit tot concrete acties en projecten. Dit verloopt voorspoedig. Voor de komende periode hebben we drie prioriteiten bepaald: Een nieuw platform voor digitale destinatiemarketing, opvallende zichtbaarheid in de buitenruimte en versterking van de evenementen.

De middelenontwikkeling is opgestart. Met het aanleggen van een mooie foto-beeldbank van de vele prachtige plekken in Geldrop-Mierlo. Maar ook een aantal ‘aftermovies’ van grote evenementen zoals Pitpop en het Kommus Festival. Ook het huisstijlhandboek van de nieuwe uitstraling van ‘Verweeft & Vermaakt’ is voor alle partijen in Geldrop-Mierlo beschikbaar. Bevrijdingssfeer hebben we op één mooie communicatielijn gebracht.

JAARREKENING 2019

De jaarrekening is opgesteld door Administratie- en Advieskantoor J.v.d. Winkel uit Geldrop. Dit kantoor verzorgt voor de stichting de financiële administratie, waaronder de opstelling van de jaarrekening, het voeren van de BTW administratie, alsmede de fiscale advisering.

Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van ‘kwartiermaken’ en het ontwikkelen plannen die eerst in 2020 tot volle uitvoering komen. Naar verwachting zijn einde 2020 de middelen in hoge mate aangewend voor de geplande activiteiten.

Naast de planontwikkeling zijn een aantal activiteiten uitgevoerd die de zichtbaarheid van Geldrop-Mierlo in relatie tot het merk hebben ondersteund. Vanuit de gemeente heeft Giel Kantelberg middels deelname aan de bestuursvergaderingen van de stichting zich voortdurend geïnformeerd over de detaillering van de activiteiten en uitgaven hiervoor.

BEKIJK HIER ONS FINANCIËLE JAAROVERZICHT

In 2019 zijn we er in geslaagd om verschillende projecten te realiseren. Bekijk hier onze Financiële uitgaven.

Bekijk de jaarrekening