Verleden (ver)weven in heden

De rode draad voor de inrichting van Geldrop Centrum

Graag vertellen wij je hier het verhaal waar het in 2016 allemaal mee is begonnen door de gemeente Geldrop-Mierlo: ‘Verleden (ver)weven in heden’. De rode draad die leidend zal zijn voor de keuzes en de samenhang in de uitvoering van alle projecten waarmee het centrum van Geldrop (en Mierlo) de komende jaren worden opgeknapt.  De deelprojecten vroegen om samenhang, een ‘rode draad’. Uitgangspunt is/was een kwalitatief goed centrum. Veel wordt ondervangen met het beeldkwaliteitplan en de reclamenota van de gemeente. Ook de gevelsubsidie draagt daar aan bij. Maar het bindende tussen deze deelprojecten ontbrak nog volgense de gemeente. Daarom werd er een apart document over de ‘rode draad’ van gemeente Geldrop-Mierlo gemaakt. Om te inspireren bij de ontwikkelingen die eraan zaten te komen. 

In februari 2016 heeft de gemeente de Langstraat opnieuw ingericht. Dit was de eerste stap naar een uniek centrum waarin de inwoner zich meer vertrouwd voelt en waar ze anderen kunnen ontmoeten. Zoals op het horecaplein waar het verleden is verweven in het heden. 

(lees verder onder de foto)

Enkele fabriekspanden en fabrikeurswoningen zijn bewaard gebleven en in het Geldropse straatbeeld nog goed zichtbaar. Ook straatnamen verwijzen naar het textielverleden. Weliswaar gaat de geschiedenis van Geldrop veel verder terug en is deze bepalend voor het stratenpatroon geweest, maar door de textielnijverheid kreeg Geldrop naam van betekenis. Ook Mierlo droeg hier aan bij dankzij de thuiswevers.

Dit textielverleden heeft ruimtelijk zijn weerslag gehad. Ondanks dat in het verleden veel is gesloopt, is de textielhistorie niet vergeten. Het Weverijmuseum houdt het verleden levend. Het straatbeeld bij De Bleek, met het heringerichte plein en behoud van de gevels is een mooi voorbeeld, waarbij met respect voor het verleden het gebied herontwikkeld is. Het textielverleden is dus verankerd in de gemeente. Waarom dit niet nog meer verankeren en uitnutten in bijvoorbeeld het centrum van Geldrop?

Vanuit de zone van de Kleine Dommel (dit water was ook belangrijk in het textielverleden) is reeds vernieuwing ingezet: de Weeffabriek en het horecaplein. Deze vernieuwing moet verder opgepakt worden en uitgespreid worden over het gehele centrum. De opgave voor het centrum is dan ook het verhaal, de plekken en de manier van inrichten meer met elkaar te verweven. Dit is de manier om onderscheid te maken ten opzichte van andere centra in de regio. Het centrum van Geldrop krijgt (meer) karakter, dat duidelijk herkenbaar en zichtbaar is in het straatbeeld. Een centrum, met een duidelijke identiteit en imago, waar bezoekers, verblijvers, bewoners en mensen die er werken zich prettig voelen, doordat het verhaal klopt, de plekken logisch afgebakend en met elkaar verbonden en verweven zijn en het inrichtingsniveau zodanig is dat het als een maatpak past, goed voelt, klopt. Dat begint bij het goed ‘vertellen’ van het verhaal door de gemeente. De ‘rode draad’ van Geldrop-Mierlo is dan ook: (ver)weven. 

In 2018 is er onderzocht of een stichting hiervoor opgericht kon worden die het verhaal van Geldrop-Mierlo kon gaan vertellen. Begin 2019 is hiervoor officieel Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo voor ingericht.