Geldrop-Mierlo wil nadrukkelijker op de kaart komen

Op 11 januari ondertekende de gemeente en stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo (SVM) een vierjarige overeenkomst om de gemeente nadrukkelijker op de kaart te zetten. Voor de uitvoering van de plannen ontvangt de stichting jaarlijks een subsidiebedrag van 185.000 euro. Dit budget komt uit de inkomsten van de toeristenbelasting.

Nieuw beleid
Bij de ondertekening van de overeenkomst presenteert SVM een nieuw beleidsplan voor de komende jaren dat ook nauw aansluit op de, onlangs vastgestelde, visie en strategie voor Geldrop-Mierlo van het gemeentebestuur. Wethouder Frans Stravers: “In de nieuwe overeenkomst vraagt het college nadrukkelijk om meer verbinding met de kern Mierlo. Bovendien willen we dat de wijken buiten het centrum beter aangehaakt worden bij de activiteiten. Voor ons als gemeente is het belangrijk dat alle inwoners zich herkennen en betrokken voelen bij verdere ontwikkelingen en evenementen.” Adri Geerts, voorzitter van SVM, vult aan: “In de afgelopen jaren hebben we het fundament gelegd, waarop we de komende jaren kunnen gaan bouwen.”

Sinds 2018
In 2018 heeft het college het initiatief genomen om te komen tot integrale marketing voor de gemeente en dit buiten de gemeente te beleggen bij Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo (SVM). De stichting kreeg als opdracht om de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van Geldrop-Mierlo als gemeente op het gebied van recreatie, toerisme, wonen, leven en economie te vergroten. SVM zet zich in om de positie van Geldrop-Mierlo te optimaliseren en te professionaliseren en legt verbindingen tussen alle initiatieven die er zijn.

Voor het eerst voor 4 jaar
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Stichting Villagemarketing (SVM) is nu aangepast. Deze overeenkomst is vanaf 1 januari van dit jaar in werking getreden voor de duur van 4 jaar. Met deze aanpassing willen het college en de stichting zorgen voor meer continuïteit. Reden voor SVM om een, daarbij passend nieuw beleidsplan 2023-2026 te presenteren dat de ambities weergeeft op het gebied van positionering, imago, sociale cohesie en marketing. Concreet wordt er daardoor meer de samenwerking tussen lokale en regionale partijen opgezocht. Zo gaat SVM onder meer actiever de samenwerking met RegioRadar inzetten om nog beter online gevonden te worden in de regio. Iets wat wethouder Stravers, als bestuurlijk trekker binnen de SGE van de regioradaren, natuurlijk ondersteunt. Daarnaast wil de stichting een regiobrede marketingcampagne uitvoeren om meer zichtbaar te zijn in de regiogemeenten. Ook gaat SVM aan de slag met een plan voor de buitenreclame in Geldrop-Mierlo en wordt er met de lokale partners een cadeaubon voor heel Geldrop-Mierlo ontwikkeld. Daarnaast gaat SVM een brandstore openen, wat niet alleen als VVV punt fungeert, maar waar ook lokale producten
verkocht gaan worden. Kortom: genoeg plannen om de komende vier jaar mee aan de slag te gaan!