Giel Kantelberg

Mijn naam is Giel Kantelberg, ik ben de regisseur Recreatie & Toerisme van de gemeente Geldrop-Mierlo. Mijn taak is om samen met ondernemers, instellingen en vrijwilligers Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een aantrekkelijke gemeente waar het prettig toeven is, zodat toeristen en recreanten naar Geldrop-Mierlo blijven komen. Ik probeer te zorgen dat bedrijven uit de Recreatie & Toerisme sector optimaal kunnen ondernemen, zij weten vaak heel goed de wensen zijn van een toerist en het is zaak dat ik deze bedrijven zo goed mogelijk faciliteer.

Geldrop-Mierlo kent vele toeristische highlights maar deze miste samenhang. Het thema Verweeft & Vermaakt kan zorgen voor deze cohesie. Door een heldere positionering ontstaan de mooiste concepten, arrangementen en uitstralingen die zorgen dat Geldrop-Mierlo aantrekkelijker wordt.

Let wel, ik ben geen bestuurslid maar ik omarm de projecten van de Stichting Villagemarketing om deze goed te laten landen binnen de gemeente Geldrop-Mierlo als organisatie. Tevens heb ik een adviserende rol binnen het bestuur.