Elecktrisch licht - Hotel Knaapen

Op de plaats waar nu de bibliotheek en restaurant Ringo's zijn gevestigd, stond in het begin van de vorige eeuw hotel Knaapen. In die tijd een erg belangrijke aanleg en overnachtingsadres. Het was tevens een herberg. Er zijn veel reizigers die vanuit Duitsland en België op werkbezoek kwamen bij diverse textielfabrikanten in Geldrop, en daar voor soms lange tijd een kamer huurde. Hier werden ook regelmatig feestjes gehouden. Zo werd er door de notabelen in het dorp tijdens de kermis van 1893 gevierd dat er voor het eerst electrisch licht op de Heuvel werd ontstoken. Dit was heel iets voor het dorp. Ook was er in 1899 een leverancier uit Rotterdam die daar verbleef en een feestje gaf, omdat hij al 50 jaar lang de verfsoort indigo aan textielfabrikanten had verkocht.